lipca 13, 2020

Regulamin konkursu "Demony Babiej Góry"

 1. Organizatorem konkursu jest blog Kryminał na talerzu.
 2. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Mova.
 3. Nagrodą są trzy egzemplarze książki Ireny Małysy pt. "Demony Babiej Góry". Wyłonionych zostanie trzech zwycięzców.
 4. Konkurs zorganizowany jest na trzech platformach - bloguIG FB.
 5. Termin: 05-09.06.2024 roku.
 6. Wyniki do 12.06.2024 roku.
 7. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na blogu, IG lub FB.
 8. Jeden uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
 9. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź jest samodzielna, nie skopiowana z innej strony, bloga, czy wpisu innej osoby.
 10. Odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielone po upłynięciu czasu trwania konkursu nie będą brane pod uwagę.
 11. Wysyłka nagrody odbywa się tylko na terenie Polski, wysyłkę realizuje Sponsor.
 12. Dane do wysyłki należy wysłać w ciągu 3 dni od wyłonienia zwycięzców poprzez wiadomość mailową na adres: kryminalnatalerzu@gmail.com – w tytule należy wpisać „konkurs Demony Babiej Góry” lub w wiadomości prywatnej na FB lub IG, a w treści podać adres do wysyłki razem z numerem telefonu.
 13. W przypadku nienadesłania danych do wysyłki w określonym w pkt. 11 terminie, Kryminał na talerzu zastrzega sobie prawo do wybrania innego laureata.
 14. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, bądź nicku – zgodnie z danymi podanymi w komentarzu – w ogłoszeniu wyniku konkursu.
 15. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę, że dane dotyczące przesłania nagrody zostaną przesłane do Sponsora za pośrednictwem wiadomości mailowej, a po wysyłce nagrody niezwłocznie usunięte.
 16. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez stronę internetową www.blogger.cominstagram.com i facebook.com ani z nimi związany. Strona www.blogger.com, instagram.com i facebook.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora oraz żadnych konsekwencji przeprowadzania konkursu na łamach bloga, FB i IG.
 17. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr4, poz. 27 z późn. zm.)