listopada 06, 2019

Regulamin konkursu


 1. Organizatorem konkursu jest blog Kryminał na talerzu.
 2. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 3. Nagrodą są 2 egzemplarze powieści "Anonimowa dziewczyna" Sarrah Pekannen i Greer Hendricks. Wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców.
 4. Termin:06-11.11.2019 roku.
 5. Wyniki: 12.11.2019 roku.
 6. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym.
 7. Jeden uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
 8. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź jest samodzielna, nie skopiowana z innej strony, bloga, czy wpisu innej osoby.
 9. Odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielone po upłynięciu czasu trwania konkursu nie będą brane pod uwagę.
 10. Wysyłka nagrody odbywa się tylko na terenie Polski, wysyłkę realizuje Sponsor.
 11. Dane do wysyłki należy wysłać w ciągu 3 dni od wyłonienia zwycięzców poprzez wiadomość mailową na adres: kryminalnatalerzu@gmail.com – w tytule należy wpisać „konkurs Anonimowa dziewczyna”, a w treści podać imię, nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu dla kuriera).
 12. W przypadku nienadesłania danych do wysyłki w określonym w pkt. 11 terminie, Kryminał na talerzu zastrzega sobie prawo do wybrania innego laureata.
 13. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, bądź nicku – zgodnie z danymi podanymi w komentarzu – w ogłoszeniu wyniku konkursu.
 14. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę, że dane dotyczące przesłania nagrody, czyli imię i nazwisko oraz adres do wysyłki zostaną przesłane do Organizatorki za pośrednictwem wiadomości mailowej, a po wysyłce nagrody niezwłocznie usunięte.
 15. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę Kryminał na talerzu przesyła dane Sponsorowi i niezwłoczne usuwa je ze swoich zasobów.
 16. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani prowadzona przez stronę internetową www.blogger.com ani z nią związany. Strona www.blogger.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora oraz żadnych konsekwencji przeprowadzania konkursu na łamach bloga.
 17. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr4, poz. 27 z późn. zm.)