lipca 29, 2020

Regulamin konkursu "Zadaj pytanie Marcie Matyszczak"

 1. Organizatorem konkursu jest blog Kryminał na talerzu.
 2. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Dolnośląskie.
 3. Pierwszą nagrodą jest uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie Marcie Matyszczak. Wyłonionych zostanie około 10 najciekawszych pytań, które podpisane nazwiskiem autora wraz z odpowiedzią zostanie opublikowane na blogu Kryminału na talerzu w formie wywiadu.
 4. Drugą nagrodą są egzemplarze książki Marty Matyszczak pt. "Taka tragedia w Tałtach" z autografem autorki. Wyłonionych zostanie trzech zwycięzców.
 5. Konkurs zorganizowany jest na trzech platformach - bloguIG FB.
 6. Termin:10.03-15.03.2022 roku.
 7. Wyniki 16.03.2022 roku.
 8. Zadaniem Uczestnika jest zadanie pytania Marcie Matyszczak w komentarzu pod postem konkursowym na blogu, IG lub FB.
 9. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno pytanie.
 10. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź jest samodzielna, nie skopiowana z innej strony, bloga, czy wpisu innej osoby.
 11. Odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielone po upłynięciu czasu trwania konkursu nie będą brane pod uwagę.
 12. Wysyłka nagrody odbywa się tylko na terenie Polski, wysyłkę realizuje Sponsor.
 13. Dane do wysyłki należy wysłać w ciągu 3 dni od wyłonienia zwycięzców poprzez wiadomość mailową na adres: kryminalnatalerzu@gmail.com – w tytule należy wpisać „konkurs Taka tragedia w Tałtach” lub w wiadomości prywatnej na FB lub IG, a w treści podać adres do wysyłki razem z numerem telefonu.
 14. W przypadku nienadesłania danych do wysyłki w określonym w pkt. 11 terminie, Kryminał na talerzu zastrzega sobie prawo do wybrania innego laureata.
 15. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, bądź nicku – zgodnie z danymi podanymi w komentarzu – w ogłoszeniu wyniku konkursu.
 16. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę, że dane dotyczące przesłania nagrody zostaną przesłane do Sponsora za pośrednictwem wiadomości mailowej, a po wysyłce nagrody niezwłocznie usunięte.
 17. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez stronę internetową www.blogger.cominstagram.com i facebook.com ani z nimi związany. Strona www.blogger.com, instagram.com i facebook.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora oraz żadnych konsekwencji przeprowadzania konkursu na łamach bloga, FB i IG.
 18. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr4, poz. 27 z późn. zm.)